Olivgrenen AB

Olivgrenen AB

Nyemission av aktier

Olivgrenen AB (559134-6142) nyemitterar B-aktier enligt följande:

Teckningsperiod

2018-12-12--2019-06-11

Teckningskurs

Teckningskursen för varje B-aktie är tio (10) kronor,
varav en (1) krona är aktiens kvotvärde och nio (9) kronor förs till överkursfond.

Högsta antalet nyemitterade aktier

Högst kan 500.000 B-aktier emitteras.

Rösträtt

En B-aktie ger rätt till en (1) röst vid beslut på stämma.

Förbehåll

I enlighet med bolagsordningen, § 5, angående aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet, har befintliga aktieägare teckningsrätt i de nya aktierna i förhållande till sitt aktieinnehav.

Fördelning

Vid överteckning av emissionen förbehåller sig styrelsen rätten att fördela procentuellt de tecknade aktierna.

Datum för avstämning

2019-06-11 är sista datum att teckna aktierna.

Sista datum för betalning

Betalning ska vara bolagets bankkonto tillhanda
senast 2019-06-11.

Kontonummer

Swedbank, bankkonto 8169-5,694 277 916-3
Vid inbetalning från utlandet:
IBAN: SE9080000816956942779163; BIC: SWEDSESS.

Rätt till utdelning

De nya aktierna rätt till utdelning omedelbart efter det att likvid erlagts.

Kontakt

VD Annika Stacke, tel 076-022 09 29, eller
ordförande Margareta Andersson, tel 070-620 19 90.

Ladda ner vårt prospekt för aktieemissionen (pdf).