Olivgrenen

CSR

Olivgrenen AB strävar efter hållbarhet, på många olika områden. Därför vill vi gärna belysa hur vi arbetar med CRS (Corporate Social Responsibility).

Hyresgäster som aktieägare - demokrati, ansvar och jämlikhet

Vi uppmuntrar våra hyresgäster att också bli aktieägare (och inte bara mannen i familjen, utan också kvinnan och barnen), som därigenom kan känna ett ansvar för sitt eget boende, då de ju faktiskt är delägare i det.

Många av våra hyresgäster kommer från länder där det inte förekommer allmänna val. Kvinnan i familjen har dessutom ofta fått en beslutsmässig undanskymd position i förhållande till sin make. I våra stämmor blir hon, liksom övriga aktieägare, inbjuden att får möjlighet att utöva sin rösträtt. Och även de minderåriga barnen, vars rösträtt visserligen utövas av vårdnadshavare, får de vara med om processen. Vi tror att strävan att inkludera våra hyresgäster i hur bolaget sköts, också blir en viktig insikt för dem i demokratiska spelregler.

Vår styrelsesammansättning

Vår styrelse består, när detta skrivs, av 100 % kvinnor, vilket vi inte ser som helt tillfredsställande. Vi hoppas kunna rekrytera stabila män som också vill åta sig styrelseuppdrag. Den ”genomsnittliga” styrelseledamoten är född 1955.

Miljö

Då ett av våra fastighetsobjekt hade eldningsolja som huvudsaklig värmekänna, har vi nu bytt till luftvärmepumpar. För varmvatten har vi dock behövt behålla oljan.

Våra styrelseprotokoll undertecknar vi numera digitalt, vilken både är billigare, snabbare och mera miljömässigt än att skriva ut på papper och skicka runt – eller kanske till och med köra runt – för underskrift.

Dokumentet uppdaterat 2018-12-16.