Olivgrenen

Aktiekapital

Våra aktieägare utgör ingen homogen grupp: Den sträcker sig från vanliga svenskar som vill göra samhällsnytta med sina pengar, till små barn i den nyanlända familj som bor i ett av våra hus, med kanske bara några tiotal aktier. Speciellt glada är vi för alla nyanlända, som genom delägarskap i Olivgrenen AB får vara med om att påverka sin egen boendesituation.


Faktauppgifter om våra aktier:

Aktier A-aktier B-aktier Totalt
Antal aktier 133 000 aktier 158 710 aktier 291 710 aktier
Kvotvärde 1 kr 1 kr
Röster/aktie 10 röster/aktie 1 röst/aktie
Röststyrka 1 330 000 röster 158 710 röster 1 488 710 röster
Aktiekapital 133 000 kr 158 710 kr 291 710 kr
Överkursfond   30 690 kr 30 690 kr
Antal aktieägare 9 36 43 unika aktieägare

Uppdaterat 2019-05-26