Olivgrenen

Olivgrenen AB

har upphört.

Under en tid var bostadssituationen akut för många nyanlända människor, som flytt från krig, övergrepp och död. I det läget bildade vi Olivgrenen som ett bostadsbolag med tillgång till villor som vi hyrde ut familjer i syfte att underlätta integrationen i vårt samhälle. Lyckligtvis har bostadssituationen förbättrats för de flesta, och Olivgrenen har nu helt avvecklat sin verksamhet.

Bolaget likviderades i december 2021, och vinsten fördelades mellan aktieägarna.

För eventuella frågor, vänligen kontakta Annika Stacke, tel 076-022 09 29.